brandblussers-twente

Startbewijs.nl

  Brandblussers-twente
Donderdag, 30 maart 2017 

Advertenties

Advertenties

Overzicht

A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y
Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

BRANDBLUSSERS TWENTE


BRANDBLUSSERS TWENTE

-BRANDBLUSSERS TWENTE- Een gebouwbrand kan schade en slachtoffers tot gevolg hebben. Brandbeveiliging dient om een beginnende brand tijdig te signaleren en naar de brandweer door te melden. Om downtime binnen bedrijven te voorkomen beschermen wij mensen, gebouwen, machines en installaties met erkende goedkope brandblussers.

INSTRUCTIEBORD POEDER


INSTRUCTIEBORD POEDER

-BRANDBLUSSERS TWENTE- Naast de vierkante rode verplichte pictogrammen voor brandblussers en brandhaspels zijn er tevens zogenaamde ID pictogrammen voor blussers en brandhaspels verkrijgbaar. Op deze ID pictogrammen staat de specifieke eigenschappen van het betreffende blusmiddel vermeldt. De pictogrammen zijn verkrijgbaar voor o.a.: schuimblusser, vetblusser, poederblusser, Co2 blusser en ook voor brandslanghaspels.

2 LITER BRANDBLUSSER


2 LITER BRANDBLUSSER

-BRANDBLUSSERS TWENTE- Een schuimblusser is simpel gezegd gevuld met water en een schuimvormend middel. De blussende werking van schuim berust op afdekking (zuurstof wegnemen) van de brandhaard en in geringe mate op afkoeling. De meest toegepaste schuimblussers zijn de zogeheten sproeischuim brandblussers die door een aanpassing in de spuitmond elke druppel uitstromende vloeistof onderbreken met lucht. Hierdoor ontstaat een nevel, die niet elektrisch geleidend is. Bovendien heeft het mengen van lucht een langere blusduur als gevolg. Door de lange blusduur en de geringe nevenschade is een sproeischuimblusser uitermate geschikt voor thuis en kantoor.

INSTRUCTIEBORD SCHUIM


INSTRUCTIEBORD SCHUIM

-BRANDBLUSSERS TWENTE- De vierkante rode brandblusser bordjes zijn volgens wettelijk voorschrift verplicht. Deze brandblusser instructie picto grammen ook. Op deze ID pictogrammen staan de specifieke eigenschappen van het betreffende blusmiddel vermeldt. De pictogrammen zijn verkrijgbaar voor o.a.: schuimblussers, vetblussers, poederblussers, Co2 blussers en ook brandslanghaspels.

BRANDVEILIGE BLUSDEKEN


BRANDVEILIGE BLUSDEKEN

-BRANDBLUSSERS TWENTE- Met een branddeken kunt u snel een beginnende brand doven. Denk aan vlam-in-de-pan, barbecuebrand, papier- en prullenbak branden.
 

BRANDBLUSSERS TWENTE | SCHUIM-POEDER-CO-SPRAY

Brandblussers Twente. Brandblussers in Twente nodig ? In Twente goedkope brandblussers en brandslanghaspels voor kantoorruimte, winkel, huis, woningen, bedrijfspand, boot keuken, auto, boot. Een brand in een bedrijf of thuis komt regelmatig voor en hebben een vernietigend effect. Door de juiste brandblusser te kopen is ernstige brandschade voor een deel te voorkomen. De brandblusmiddelen welke wij als groothandel met korte levertijd leveren zijn o.a blusdekens schuimblussers, Co2, poederblussers, div. vorstbestendige brandblussers, keukenblussers en koolzuurgasblussers en brandslanghaspels. Alle verzekeraars eisen bepaalde typen blusapparaten. Wij geven brandblusseradvies en staan u bij. Per 1 november 2008 is fase 1 van het Gebruiksbesluit in werking getreden. In fase 1 zijn de voorschriften voor het brandveilig gebruik uit de verordening van de VNG naar de landelijke brandblusser regelgeving overgeheveld. Fase 2 van het Gebruiksbesluit betreft de afstemming van de bouw technische, installaties, technische en gebruikstechnische eisen. Heeft u vragen over bijv. een draagbaar blusapparaat brandslanghaspel, blusstof, brandklasse of wilt een offerte voor levering of onderhoud brandblussers te Twente neemt u dan gerust contact met ons op. Wij zijn u van dienst.

BRANDBLUSSER VOOR THUIS


BRANDBLUSSER VOOR THUIS

-BRANDBLUSSERS TWENTE- Universele spray brandblusser. Temp.: -5C tot +60C. Schuim: rating 5A-13B-15F. Universele sprayblusser voor caravans, auto, keuken, boot, schuur, camper, opslag, schuur, winkel, kantoor, enz. Erkende brandblusser voor het veilig blussen van een frituurpan brand. Universele blusser geschikt voor het blussen van een brand in de brandklassen A (=vaste stoffen), B (=vloeibare stoffen), F (=vet en olie).

WAT IS CE MARKERING?


WAT IS CE MARKERING?

-BRANDBLUSSERS TWENTE- CE markering brandblusser. De CE-markering die ook op een brandblusser wordt vermeldt geeft aan dat de brandblusser voldoet aan de binnen de (EU) Europese Unie geldende regels.

SCHEEPVAART DIRECTIVE


SCHEEPVAART DIRECTIVE

-BRANDBLUSSERS TWENTE- Een brandblusser aan boord van een boot dient MED keur te bevatten. Het MED keurmerk staat voor Marine Equipment Directive. MED geeft aan dat de brandblusser voldoet aan de eisen en richtlijnen van de scheepvaart. De brandblusser bevat het keurmerk in de vorm van het scheepvaart stuurwiel.

BLUSAPPARATEN BORD


BLUSAPPARATEN BORD

-BRANDBLUSSERS TWENTE- Brandblussers dienen goed zichtbaar te zijn. Hiernaast schrijft de wet voor om op twee meter hoogte (bovenkant van pictogram bord - vanaf de vloer gerekend) boven de blussers een pictogram bord te plaatsen. Lukt dit niet dan mag u het pictogram ook in de nabijheid van de brandblusser plaatsen.

LOGBOEK BRANDBEVEILIGING


LOGBOEK BRANDBEVEILIGING

-BRANDBLUSSERS TWENTE- Wettelijk gezien bent u verplicht om te beschikken over een registratie van de verrichte onderhoud werkzaamheden aan uw blusmiddelen. Het logboek geeft bij inspecties van brand weer en Gemeente inzicht in de status van aanwezige brand veiligheid middelen in uw pand. Het toont toezichthouders dat er tijdige naleving van wet- en regelgeving plaatsvindt.

HULPDIENST NA BRAND


HULPDIENST NA BRAND

-BRANDBLUSSERS TWENTE- Een brand is een ingrijpende gebeurtenis die grote gevolgen kan hebben. Deze gevolgen zijn vooraf vaak niet te overzien en mensen die een brand hebben mee moeten maken voelen zich ontredderd. Stichting Salvage biedt eerste hulp bij brand.

BLUSAPPARATEN MONTAGE


BLUSAPPARATEN MONTAGE

BRANDBLUSSERS OP 1.00 METER VANAF DE VLOER

BRANDKLASSE A


BRANDKLASSE A

-BRANDBLUSSERS TWENTE- Brandklasse A op brandblussers vermeldt geeft aan dat de brandblusser geschikt is voor het blussen van diverse vaste stoffen als hout, papier, textiel.

WONINGBRANDBLUSSER


WONINGBRANDBLUSSER

-BRANDBLUSSERS TWENTE- Brandblussers voor woningen. Zorg dat er in uw woning een brandblusser is. Hou deze gebruiksklaar en laat de brandblusser keuren. Plaats brandblussers in huis op een snel bereikbare plaats. De meeste woningbranden zijn te blussen met water. Echter voor sommige woningbranden heeft u een poederblusser of schuim blusser nodig of een blusdeken. Het plaatsen van rookmelders in uw woning is prima echter met een brandblusser kunt u voor u en uw familie een vluchtweg naar buiten maken.

BRANDKLASSE B


BRANDKLASSE B

-BRANDBLUSSERS TWENTE- Brandklasse B op brandblussers vermeldt geeft aan dat de brandblusser geschikt is voor het blussen van vloeistoffen.

ICT BLUSSYSTEEM


ICT BLUSSYSTEEM

-BRANDBLUSSERS TWENTE- Dit autonome automatische detectie en blussysteem is een hoogwaardige actieve beveiliging en een goed alternatief t.o.v. passieve ruimteblussystemen. Toepassingen zijn vooral te vinden in schakelkasten, patchkasten en serverracks. Door te zorgen voor een actieve beveiliging waarbij u in de gelegenheid wordt gesteld om gebeurtenissen IN of in de directe nabijheid van uw kost bare ICT apparatuur te (trend) analyseren werkt het systeem op basis van bronbestrijding. Blusmiddel: gasvormig stikstof. Detectie: rook, stof, humidity.
 

Poll


Poll

Heeft u Co2 brandblussers in de ICT ruimte ?

ja, nl ...
nee, nl ...
anders, nl ...
- Bekijk resultaten

NEN2559 | BRANDBLUSSERS


NEN2559 | BRANDBLUSSERS

-BRANDBLUSSERS TWENTE-

13A-113B SCHUIMBLUSSER


13A-113B SCHUIMBLUSSER

-BRANDBLUSSERS TWENTE- Schuimblusser 6 liter 13A-113B. Een sproeischuimblusser is gevuld met water en schuim vormend middel. De blussende werking van schuim berust op afdekking en afkoeling. Binnen bedrijven, kantoren en winkels vinden sproeischuimblussers hun toepassing die door een aanpassing in de spuitmond elke druppel uitstromende vloeistof onderbreken met lucht. Hierdoor ontstaat een nevel, die zelfs niet elektrisch geleidend is. Het mengen van lucht geeft een langere blustijd. Door de langere blustijd is een sproeischuimblusser de beste brandblusser voor: kantoor, winkel, opslag, magazijn, enz.

BLUSRATING 13A-113B


BLUSRATING 13A-113B

-BRANDBLUSSERS TWENTE- De blusrating van een 6 liter schuimblusser 13A-113B. Wat houdt blusrating in ? De rating van schuimblussers wordt altijd op het etiket vermeldt. De blusrating van een 6 liter schuimblusser bestaat uit een getal gevolgd door het type brand (klasse A en B) waar de schuimblusser voor ontworpen is. De A blusrating van een 6 ltr schuimblusser is 13A. De 13A rating wordt behaald door het uitvoeren van een blustest op een brandende rechthoekige stapel blokjes van 1.30 meter. De 113B rating wordt behaald door het uitvoeren van een blustest middels een vloeistof brand in een bak met 1/3 water en 2/3 heptaan. De 6 ltr schuim blusser is geschikt voor het blussen van een brand klasse B brand van max. 113 liter.

CO2 BLUSAPARAAT 5 KILO


CO2 BLUSAPARAAT 5 KILO

-BRANDBLUSSERS TWENTE- Serverruimte brandblusser. Co2 brandblussers hebben een zwarte expansiekoker aan het uiteinde van de slang. CO2 brandblussers zijn het meest geschikt voor het blussen van elektriciteitsbranden. Volgens overheid voorschrift gelden Co2 brandblussers als aanvullende brandblusmiddelen naast 6 kg poederblussers of 6 liter schuimblussers. Blustijd Co2 brandblusser 30 seconden. Erkende Co2 brandblusser.

INSTRUCTIEBORD CO2


INSTRUCTIEBORD CO2

-BRANDBLUSSERS TWENTE- Brandblusser instructie bord. Naast de wettelijke verplichte rode vierkante brandblussers pictogrammen zijn er tevens zogenaamde ID pictogrammen voor blussers en brandhaspels verkrijgbaar. Op deze ID pictogrammen staat de specifieke eigenschappen van het betreffende blusmiddel vermeldt. De pictogrammen zijn verkrijgbaar voor o.a.: schuimblussers, vetblussers, poederblussers, Co2 blussers en ook brandslanghaspels.

CO2 BLUSAPARAAT 2 KILO


CO2 BLUSAPARAAT 2 KILO

-BRANDBLUSSERS TWENTE- CO2 blusser voor het blussen van elektrische apparaten en vloeistofbranden. Blussen geschiedt doordat CO2 blusgas zuurstof verdringt. Erkende Co2 blusser. Blustijd 15 seconden. Co2 blusser handig voor in huis. Geschikt voor het blussen van een elektriciteitsbrand.

BRANDBLUSSERWINKEL


BRANDBLUSSERWINKEL

-BRANDBLUSSERS TWENTE-
 

Zoeken


Sociale mediaSuggestie?

Heb je een link suggestie voor deze site of wil je dat jouw link ook op deze site komt? Stuur een e-mail.

Tijd

BRANDBLUSSER KOPEN


BRANDBLUSSER KOPEN

-BRANDBLUSSERS TWENTE- Webwinkel in brandblussers.

OFFERTE BRANDBLUSSERS


OFFERTE BRANDBLUSSERS

-BRANDBLUSSERS TWENTE- Offerte brandblussers Twente.

CONTACT


CONTACT

-BRANDBLUSSERS TWENTE-

BRANDBLUSSERADVIES


BRANDBLUSSERADVIES

-BRANDBLUSSERS TWENTE- Gratis brandblusser advies.

BRANDBLUSSERINFO


BRANDBLUSSERINFO

-BRANDBLUSSERS TWENTE-

AUTOBRANDBLUSSERS


AUTOBRANDBLUSSERS

-BRANDBLUSSERS TWENTE-

BRANDBLUSSERS KEUREN


BRANDBLUSSERS KEUREN

-BRANDBLUSSERS TWENTE-

HOEVEEL BLUSAPPARATEN


HOEVEEL BLUSAPPARATEN

-BRANDBLUSSERS TWENTE- Per 100 m2 min. 1 brandblusser met min. inhoud 6 kg poeder of 6 liter schuim per ruimte. Bij ruimten kleiner dan 100 m2 voldoet u met 1 brandblusser van min. 6 kg poeder of 6 liter schuim. Brandblussers moeten altijd goed bereikbaar zijn en zich op maximaal 20 meter afstand bevinden. De maximale loopafstand naar blusmiddelen is 20 meter en bij aanvullende brandblussers (Co2) 5 meter.

6 KILO BRANDBLUSSER


6 KILO BRANDBLUSSER

-BRANDBLUSSERS TWENTE- Poederblusser 6 kilo 34A-233B. De blussende werking van een poederblusser berust op negatieve katalyse. Langere blustijd en hoge bluskracht. De beste brandblusser voor buiten.

BRANDKLASSE F


BRANDKLASSE F

-BRANDBLUSSERS TWENTE- Blusmiddelen dienen ten allen tijde goed zichtbaar te zijn. Door blusmiddelen zichtbaar aan de wand te hangen wordt er reeds aan de goede zicht baarheid gewerkt. Hiernaast schrijft de wet voor om op twee meter hoogte (bovenkant van pictogram bordje vanaf de vloer gerekend) boven de brandblussers een pictogram bordje te plaatsen. Lukt dit niet boven de brandblussers omdat er bijvoorbeeld een kast boven de blusser is gesitueerd dan mag u het pictogram (wel zichtbaar) ook in de directe nabijheid van de brandblusser plaatsen.

BLUSDEKEN AFBEELDING


BLUSDEKEN AFBEELDING

-BRANDBLUSSERS TWENTE- Blusmiddelen dienen ten allen tijde goed zichtbaar te zijn. Door blusmiddelen zichtbaar aan de wand te hangen wordt er reeds aan de goede zicht baarheid gewerkt. Hiernaast schrijft de wet voor om op twee meter hoogte (bovenkant van pictogram bordje vanaf de vloer gerekend) boven de brandblussers een pictogram bordje te plaatsen. Lukt dit niet boven de brandblussers omdat er bijvoorbeeld een kast boven de blusser is gesitueerd dan mag u het pictogram (wel zichtbaar) ook in de directe nabijheid van de betreffende brandblusser plaatsen.
 
 
startbewijs.nl 2002 - 2017 
 Rubrieken 39
 Links 174
Door brandblussers-twente i.s.m startbewijs.nl